Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Huisregels Wellness

 • Het dragen van badkleding is in onze wellness verplicht.
 • Gedurende uw verblijf als hotelgast kunt u gratis gebruikmaken van de Wellness.
 • Douchen is verplicht voordat u gebruik maakt van de sauna's of het zwembad.
 • Het dragen van badslippers is gewenst.
 • In de sauna's is het gebruik van een grote droge handdoek verplicht.
 • Er zijn badjassen in bruikleen (tegen betaling van borg) verkrijgbaar bij de hotelreceptie. Vanwege een grote vraag is het mogelijk dat de voorraad beperkt is. Wilt u zeker zijn van een badjas dan raden wij u aan om uw eigen badjas mee te nemen.
 • Uw kamerpas geeft toegang tot de Wellness.
 • Na de check-out kunt u geen gebruik meer maken van de Wellness.
 • Elektronische apparaten zijn niet toegestaan in de sauna's.
 • Duiken is niet toegestaan.
 • Kinderen onder de 16 jaar zijn alleen toegestaan onder begeleiding en toezicht van een ouder/verzorger.
 • Het gebruik van (opblaas)ballen, speelgoed en luchtbedden is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om eigen meegebrachte eten en drinkwaren te nuttigen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de Wellness.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van Hotel Assen, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd.
 • De directie en/of medewerkers zijn ten allen tijden gerechtigd om iemand te verzoeken het pand te verlaten/de toegang te ontzeggen en daar moet men naar handelen.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Hotel Assen is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De Directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften iedere dag schoongemaakt te worden.
 • Hotel Assen hanteert een alcoholbeleid, dit houdt in dat personen onder de 18 jaar geen alcoholische dranken mogen kopen. Bij twijfel over de leeftijd mag de medewerker vragen om een legitimatiebewijs. Tevens bepaald de directie wanneer er gestopt wordt met schenken bij overmatig gebruik bij personen boven de 18 jaar.
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van Hotel Assen leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkheidsstelling en/of aangifte bij de politie.
 • Hotel Assen hanteert een hondenbeleid, deze is op te vragen bij de receptie.
 • Wij hanteren een zero tolerance beleid. Dit betekent dat, bij het niet naleven van deze huisregels, er geen waarschuwing gegeven zal worden en u per direct verzocht wordt het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden.
 • Parkeren is gratis, maar op eigen risico.

Reglement Suites

 • Alle algemene regels gelden tevens voor een Suite.
 • Op deze kamer zijn maximaal 2 personen toegestaan. Indien u een baby wenst mee te nemen, kunnen wij hier een kinderbedje voor plaatsen à € 12,50 per nacht. Kinderen onder de 12 jaar zijn toegestaan, mits 1 volwassene hierbij aanwezig is, en het totaal aantal personen op de kamer 2 is. Het meenemen van kinderen/baby’s is geheel op eigen risico.
 • Uitchecken op deze kamer is uiterlijk om 12:00 uur, waarna wij de kamer zullen controleren.
 • Wij vragen voor de kamersleutel uitgifte een borg van € 150,00. In verband met de Corona-periode kan de borg momenteel niet contant betaald worden, uitsluitend via een pin-betaling. De borg zullen wij na het uitchecken aan u overmaken, mits de suite in de juiste staat wordt achtergelaten. Hierover gaan wij niet in discussie. Indien u beschikt over een creditcard kunnen wij ook een creditcard autorisatie doen als garantie voor de borgbetaling. Deze regeling t.a.v. borg geldt ook voor de Gezinskamers.

Het is verboden om:

 • Om de rust, orde en veiligheid te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in de kamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie is toegestaan. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen na aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.
 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben(in welke vorm dan ook). Hieronder valt ook het gebruik van lachgasballonnen, patronen of lachgasflessen. Bij gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.
 • Het branden van (waxine) kaarsen en wierook in de kamer. Het beveiligingssysteem wordt geactiveerd.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staat hier een boete op van € 175,00. Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €175,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Deze boete wordt ook berekend voor het afdekken en/of onklaar maken van de brandmelder. Indien het brandalarm af gaat doordat er gerookt wordt op de kamer zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €275,00 aan u doorberekenen.
 • Meerdere personen op de kamer dan het toegestane aantal.
 • Het ontvangen van bezoek op de kamer.
 • Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.
 • Ons parkeerterrein als carpoolplaats te gebruiken.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van het hotel.

EXTRA HUISREGELS GEDURENDE COVID-19 (CORONA) PERIODE

 • In ons hotel en restaurant gelden strikte maatregelen om u, onze andere gasten en onze medewerkers een veilig en gastvrij verblijf te verzorgen. Om die reden verzoeken wij u om de volgende regels na te leven:

 • Het hotel hanteert een strikt beleid op het gebied van hygiëne en veiligheid. Deze zijn terug te vinden op de website via https://www.hotelassen.nl/corona-en-veiligheid/ en op diverse plekken in het hotel aangegeven. U zult zich aan dit beleid houden en zult ook instructies van de medewerkers op dit gebied opvolgen.

 • In het bijzonder zult u:

 • Te allen tijde 1,5 meter afstand te houden van andere gasten en personeel
 • Bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging vanaf 38 graden Celsius thuisblijven of – indien de klachten tijdens uw verblijf/bezoek optreden – het hotel verlaten;
 • Thuisblijven indien een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts heeft of heeft gehad waardoor u volgens de maatregelen van de overheid ook gedwongen in quarantaine moet blijven
 • De pijlen-routes volgen zoals in het hotel aangegeven
 • De overige maatregelen zoals terug te lezen op bovenstaande website en in het hotel aangegeven opvolgen.
 • Indien u uit het hotel wordt verwijderd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen na de instelling van de avondklok en kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele boetes en/of andere schade. Ook zullen wij u geen verklaring mee kunnen geven.
 • Wij hanteren een zero tolerance beleid.
 • Indien een gast zich niet houdt aan (één van) de maatregelen of een instructie van het personeel op het gebied van hygiëne, veiligheid en routing niet opvolgt, is het hotel gerechtigd om u te gebieden het pand te verlaten en/of u de toegang te ontzeggen. Het hotel is voorts gerechtigd om eventuele schade te verhalen bij niet-naleving van deze Covid-19 (Corona) regels.