Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Zero Tolerance

 • Hotel Assen hanteert een zero tolerance beleid. Helaas hebben wij dit moeten instellen door vervelende gebeurtenissen in het verleden. Voor al onze gasten geldt dat, bij het niet naleven van ons huisreglement geen waarschuwing gegeven zal worden maar u per direct wordt verzocht het hotel te verlaten. Dit betekent tevens dat er geen geld retour wordt gegeven en mocht u een borg hebben betaald zal deze helaas worden ingehouden.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van Hotel Assen, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd.
 • De directie en/of medewerkers zijn ten allen tijden gerechtigd om iemand te verzoeken het pand te verlaten/de toegang te ontzeggen en daar moet men naar handelen.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Hotel Assen is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De Directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften iedere dag schoongemaakt te worden.
 • Bij het overnachten met een hond, dient de kamer in verband met hygiënevoorschriften iedere dag schoongemaakt te worden. U kunt niet voor green of orange choice kiezen.
 • Hotel Assen hanteert een alcoholbeleid, dit houdt in dat personen onder de 18 jaar geen alcoholische dranken mogen kopen. Bij twijfel over de leeftijd mag de medewerker vragen om een legitimatiebewijs. Tevens bepaald de directie wanneer er gestopt wordt met schenken bij overmatig gebruik bij personen boven de 18 jaar.
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van Hotel Assen leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkheidsstelling en/of aangifte bij de politie.
 • Hotel Assen hanteert een hondenbeleid, deze is op te vragen bij de receptie.
 • Parkeren is gratis, maar op eigen risico.
 • Bij overtreding van de regels zoals vermeld in dit huisreglement of op het moment dat er sprake is van ander ongewenst of onrechtmatig gedrag, behoudt Hotel Assen zich het recht voor om u voor een bepaalde termijn op de Alert List en/of, indien er sprake is van een ernstige overtreding, uw gegevens te delen met andere Valk Exclusief hotels zodat u ook daar niet meer welkom bent. In geval van een plaatsing op de Alert List ontvangt u daarvan een schriftelijke notificatie.

Het is verboden om:

 • Om de rust, orde en veiligheid te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in de kamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie is toegestaan. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen na aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.
 • Nooduitgangen te blokkeren
 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben (in welke vorm dan ook). Hieronder valt ook het gebruik van lachgasballonnen, patronen of lachgasflessen. Bij gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.
 • Een zuurstof, gas of helium tank bij je te hebben. Mocht dit van medisch belang zijn meldt dit dan vooraf bij de receptie.
 • Het branden van (waxine) kaarsen en wierook in de kamer. Het beveiligingssysteem wordt geactiveerd.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • De brandmelder af te plakken
 • Te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staat hier een boete op van € 175,00.
 • Meerdere personen op de kamer dan het toegestane aantal.
 • Het ontvangen van bezoek op de kamer.
 • Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.
 • Ons parkeerterrein als carpoolplaats te gebruiken.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van het hotel. De directie van Van der Valk Hotel Assen wenst u een prettig en veilig verblijf toe.

Reglement Suites

 • Alle algemene regels gelden tevens voor een Suite.
 • Op deze kamer zijn maximaal 2 personen toegestaan. Indien u een baby wenst mee te nemen, kunnen wij hier een kinderbedje voor plaatsen à € 15,00 per nacht. Kinderen onder de 12 jaar zijn toegestaan, mits 1 volwassene hierbij aanwezig is, en het totaal aantal personen op de kamer 2 is. Het meenemen van kinderen/baby’s is geheel op eigen risico.
 • Uitchecken op deze kamer is uiterlijk om 12:00 uur, waarna wij de kamer zullen controleren.
 • Er zijn géén huisdieren toegestaan op de suites.
 • Wij vragen voor de kamersleutel uitgifte een borg van € 150,00. De borg zullen wij na het uitchecken aan u overmaken, mits de suite in de juiste staat wordt achtergelaten. Hierover gaan wij niet in discussie.
 • Wanneer u zich niet aan de bovenstaande huisregels houdt of bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van Hotel Assen ontvangt u geen waarschuwing, maar leidt dit tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkheidsstelling en/of aangifte bij de politie. Dit betekent tevens dat er geen geld retour wordt gegeven en uw borg helaas zal worden ingehouden.

Huisregels Wellness

 • Het dragen van badkleding is in onze wellness verplicht.
 • Gedurende uw verblijf als hotelgast kunt u gratis gebruikmaken van de Wellness.
 • Douchen is verplicht voordat u gebruik maakt van de sauna's of het zwembad.
 • Het dragen van badslippers is gewenst. U kunt deze ook kopen bij de hotelreceptie.
 • In de sauna's is het gebruik van een grote droge handdoek verplicht.
 • Er zijn badjassen te huur bij de hotelreceptie (€7,50 huur, € 12,50 borg). Vanwege een grote vraag is het mogelijk dat de voorraad beperkt is. Wilt u zeker zijn van een badjas dan raden wij u aan om uw eigen badjas mee te nemen.
 • Uw kamerpas geeft toegang tot de Wellness.
 • Na de check-out kunt u geen gebruik meer maken van de Wellness.
 • Elektronische apparaten zijn niet toegestaan in de sauna's.
 • Duiken is niet toegestaan.
 • Kinderen onder de 16 jaar zijn alleen toegestaan onder begeleiding en toezicht van een ouder/verzorger. Zowel in het zwembad als in het saunagedeelte.
 • Het gebruik van (opblaas)ballen, speelgoed en luchtbedden is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om eigen meegebrachte eten en drinkwaren te nuttigen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de Wellness.